De historische ‘verpleging vanuit liefdewerk’, zoals in het verleden verricht door de diaconessen heeft fundamentele waarden in Bronovo verankerd, die zich tot op de dag van vandaag uiten in de mentaliteit van haar medewerkers. Persoonlijke aandacht, dienstbaarheid en kwalitatieve service zowel naar patiënten als naar collega’s onderling, nemen daarbij een belangrijke plaats in. Daardoor is Bronovo in staat een product te bieden dat zich overkoepelend laat samenvatten in het door De Communicatie Kliniek verwoordde thema: Hoffelijke zorg. Met intensieve merkensessies als uitgangspunt ontwikkelde De Communicatie Kliniek de communicatiestrategie, een interne en externe campagne, een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Implementatie van de huisstijl vond plaats via een online portal. Daarnaast vervaardigden we diverse magazines die door ons worden opgemaakt.

© De Communicatie Kliniek, 2019. All rights reserved.