Carenalis is door de overheid officieel erkend als instelling voor medisch specialistische zorg, en heeft vijf niercentra in Nederland. Deze niercentra voorzien in alle vormen van hoogwaardige nierzorg. Van controle, onderzoek en voedingsadviezen tot en met dialyseren en het voorbereiden op een niertransplantatie.

 

De Communicatie Kliniek ontwikkelde de naam ‘Carenalis’, de themaregel ‘Meer nierzorg, minder zorgen’, en tekende tevens voor de ontwikkeling van huisstijl, stationary, promotiebeelden, teksten, brochures en online communicatiemiddelen.

© De Communicatie Kliniek, 2019. All rights reserved.