Na een intensief strategisch traject heeft De Communicatie Kliniek naam, logo en themaregel voor het IKZ ontwikkeld. Het IKZ is een nieuw samenwerkingsverband van de IGZ, iSZW, NZa, de Belastingdienst, CIZ, FIOD OM, VNG en ZN, om fraude in de zorg aan te pakken. Het Nederlandse zorgstelsel waarborgt dat goede zorg voor alle Nederlanders toegankelijk is. Met dezelfde zorg waarmee aan het zorgstelsel is en wordt gebouwd, wil het IKZ werken aan de aanpak en afhandeling van fraude in de zorg. De missie wordt daarom samengevat in de themaregel: ‘Zorg met zorg beschermd’.

© De Communicatie Kliniek, 2019. All rights reserved.